Bitcoin ETF кандидатът VanEck изпълни петте основни опасения на SEC

Bitcoin ETF кандидатът VanEck казва на SEC, че заявените притеснения са били разрешени

VanEck публикува доклад, в който разглежда петте основни опасения на SEC. Според VanEck всички те са решени.
– Вече съществува сериозен регулиран пазар на деривати за Bitcoin
– Приложими пазари – CBOE, Bitcoin фючърси, OTC бюра (over-the-counter/извънборсови) – са регулирани.
– Загрижеността по отношение на ценовото манипулиране е смекчена в съответствие с одобрението на предишни стоково-базирани ЕTPs (exchange-traded products).
– Правилата на CBOE са предназначени да съблюдават потенциалната манипулация на акциите на доверително дялове, което е защита на инвеститорите.

Пълния доклад тук: VanEck

Вашият коментар